Handledning

Psykoterapihandledning handlar om att tillsammans med behandlaren reflektera kring en eller flera klienters personlighet, problematik och vad som händer i psykoterapiprocessen mellan klient och psykoterapeut, och även mellan psykoterapeuten och handledaren. Handledningen kring en klient kan även hjälpa psykoterapeuten att möta andra klienter, och kan hjälpa psykoterapeuten att utvecklas och hålla länge i sitt yrke. Psykoterapihandledning kan ske både individuellt och i grupp. Individuell handledning kan gå djupare och bli mer personlig och grupphandledning kan ge mervärde genom många tillfällen att lära genom de andras pågående psykoterapiprocesser.

En speciell sorts psykoterapihandledning är utbildningshandledning där studenter handleds i sitt psykoterapeutiska arbete under sin utbildning i grundläggande eller legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar. Detta ofta utifrån en klients hela terapiprocess från början till slut.

Grupp- eller teamhandledning kan handla om att ett team/arbetslag på en arbetsplats med någon typ av människovårdande yrken får gemensam handledning kring de människor de möter i sin yrkesmässiga vardag. Det kan ge nya infallsvinklar, perspektiv och kunskap att tillsammans i gruppen och med handledaren reflektera kring vad som händer på arbetsplatsen. Handledningen stärker och utvecklar deltagarna så de på ett bättre sätt kan möta svårigheter i sitt arbete.

Handledning Susanne Lövdén Psykologbyrå