Konsultation

En konsultation kan handla om ett begränsat antal samtal för att diskutera eller undersöka en specifik frågeställning kring ett ämne eller händelse. Det kan stanna där eller leda vidare till beslut om att påbörja en psykoterapi.