Om mig

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, båda utbildningarna från Lunds universitet, och jag är specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Från Malmö högskola har jag en masterutbildning i sexologi. Jag är också utbildad handledare genom PsykologCentrum i Malmö, och har auktorisation som handledare genom Psykoterapicentrum.

Jag har även genomgått pre-core grundkurs i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), samt grundkurs i AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) vilket är en affektfokuserad, relationell och anknytningsbaserad terapiform. Dessutom har jag grundutbildning i EFT, Emotionally Focused Couple Therapy (eller Emotionellt Fokuserad Parterapi), vilket är en parterapimetod där arbetet handlar om relationen och samspelsmönstret med en grund i humanistisk terapi, systemisk terapi och anknytningsteorin.

Jag har lång erfarenhet av arbete som klinisk psykolog/psykoterapeut och arbetar idag med psykodynamisk långtids- och korttidspsykoterapi, med enskilda vuxna och par i egen verksamhet. Andra erfarenheter som psykolog/psykoterapeut är arbete med unga vuxna i en kommunal verksamhet. Tidigare erfarenheter som psykolog är arbete med psykoterapi och bedömning inom vuxenpsykiatrin, och arbete med utredning/bedömning, konsultation/handledning, kris-/stödsamtal samt utbildningsinsatser inom skola/förskola och socialförvaltningens Individ- och familjeenhet.

Mitt arbete grundar sig i psykodynamisk teori och metod, med specifikt fokus på behandlingsarbete utifrån teorier kring anknytning/affekter/mentalisering och relationer. Att försöka förstå hur tidigt förvärvade omedvetna känslor och föreställningar påverkar den nuvarande livssituationens relationer och syn på sig själv och andra, och att utifrån detta hitta nya strategier och förhållningssätt i livet, är ofta ett viktigt mål i terapiarbetet. Det kan här handla om olika sorters yttringar av psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, depression, ångest, stress, utmattning, trauma och även krisupplevelser, relationssvårigheter m.m. Här är den sexologiska kunskapen också viktig att väva in i arbetet.

Psykologprogrammet är en femårig universitetsutbildning som leder till psykologexamen. Därefter krävs ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) för att få psykologlegitimation, vilken utfärdas av socialstyrelsen.

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning på halvfart under tre år, parallellt med halvtidsarbete i sin profession. Efter psykoterapeutexamen utfärdas legitimation av socialstyrelsen.

Masterprogrammet i sexologi ger fördjupade kunskaper både om sexualitet som företeelse och som fält för professionella interventioner och om sexologi som vetenskapligt kunskapsområde utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Programmet är tvåårigt och går på halvfart de två första åren och på helfart det sista året.

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Handledarutbildningen från Malmö PsykologCentrum är en utbildning motsvarande 45 hp, gällande handledning av individuellt psykoterapeutiskt arbete på psykodynamisk grund samt processhandledning för grupper på systemisk och psykodynamisk grund.

Auktorisationen som handledare grundar sig på dokumentation om genomgången handledarutbildning vilken uppfyller Psykoterapicentrums krav för auktorisationen.

Jag är medlem i:

  • Psykologförbundet
  • Psykoterapicentrum
  • Svensk Förening för Sexologi